Korzyści dla wybranych interesariuszy związane z wdrażaniem rozwiązań e-zdrowia w podmiotach leczniczych

Marcin Węgrzyniak 1, Małgorzata Goździewska 2, Karol Zygo 3, Leszek Markuszewski 4
1 - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Warszawa
2 - Centrum Promocji Zdrowia i Zdrowia Publicznego, Instytut Medycyny Wsi, Lublin
3 - Kancelaria Adwokacka Adw. Agnieszka Cioch, Lublin
4 - Społeczna Akademia Nauk, Łódź
MONZ
2016; 22 (3): 204-209
ICID: 1220523
Article type: Original article
 
 
Wprowadzenie. W Ustawie o systemie informacji w ochronie zdrowia ustawodawca określił, że podmioty prowadzące działalność leczniczą od 1 stycznia 2018 roku są zobowiązane do prowadzenia dokumentacji medycznej wyłącznie w postaci elektronicznej.
Cel pracy. Celem niniejszej pracy jest ocena korzyści, jakie niesie informatyzacja w podmiotach leczniczych zarówno w ujęciu jakościowym, jak i ilościowym w przeliczeniu na środki finansowe.
Materiał i metody.
W okresie od stycznia do marca 2016 roku przeprowadzono analizę wybranych podmiotów leczniczych nadzorowanych bezpośrednio lub pośrednio przez Ministra Zdrowia.
Wyniki i wnioski. Zdiagnozowano łącznie 18 korzyści jakościowych oraz 4 korzyści ilościowe. Łączna kwota korzyści społecznych ujęta w wartościach pieniężnych, skorygowana zgodnie z założeniami ogólnymi analizy ekonomicznej, wynosi ponad 1 mld zł w okresie 10 lat. Tak istotne korzyści społeczne są najlepszym dowodem na to, że informatyzacja podmiotów leczniczych jest procesem wysoce opłacalnym i poprawiającym jakość służby zdrowia.
DOI: 10.5604/20834543.1220523
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     informatyzacja ochrony zdrowia [0 powiązanych rekordów]
     cyfrowa medycyna [0 powiązanych rekordów]
     elektroniczna dokumentacja medyczna [3 powiązanych rekordów]
     e-zdrowie [3 powiązanych rekordów] 

Related articles

A Pawlak, K Kuśmierz,
Społeczna rola Ochotniczej Straży Pożarnej w ra...
Wprowadzenie i cel pracy. Celem pracy jest przedstawienie, analiza oraz ocena roli jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) w Polsce w zakresie wparcia medycznego systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM). Przedstawiony mat...
STRESZCZENIE
M Dziedzic, E Orłowska,
Levels of renalase and advanced oxidation protein ...
Abstract Introduction. The main mediators of the sympathetic nervous system in the effectors part are catecholamines (CA). An increased sympathetic nerve activity observed in chronic kidney disease (CKD), is due to a raised level of CA in pl...
STRESZCZENIE
B Pawłowska, E Potembska,
Prevalence of self-injury performed by adolescents...
ObjectivesThe aim of the study was to assess the prevalence of self-injury among adolescents aged 16–19 years and to indicate demographic variable, selected environmental variables and risky behaviours coexisting with performing self-injuries by th...
STRESZCZENIE