Wiarygodność Internetu jako źródła informacji o chorobie w ocenie studentów uczelni lubelskich

Damian Marek Szymczyk 1, Monika Grela 2, Andrzej Horoch 3, Agata Smoleń 4
1 - Doktorant Zakładu Matematyki i Biostatystyki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2 - Studentka Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
3 - Samodzielna Pracownia Metod Informatycznych i Zdalnego Nauczania, Uniwersytet Medyczny w Lublinie Zakład Informatyki i Statystyki Zdrowia, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
4 - Zakład Matematyki i Biostatystyki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
MONZ
2015; 21 (4): 422-427
ICID: 1186917
Article type: Original article
 
 
Wprowadzenie. Szybki rozwój Internetu, a także możliwość umieszczania w nim dowolnych treści powoduje ciągły przyrost informacji. Stan taki wiąże się z trudnością w odnajdywaniu wiarygodnych i sprawdzonych treści. Konieczne jest zatem posiadanie umiejętności filtrowania i weryfikacji wyszukanych informacji, szczególnie w obszarze medycyny. Warto podkreślić, że chociaż społeczeństwo polskie coraz częściej poszukuje informacji zdrowotnych w sieci WWW, to zaufanie do profesji medycznych nie maleje.
Cel pracy. Celem badania jest ocena wiarygodności Internetu jako źródła informacji o dolegliwościach i metodach ich leczenia, w oparciu o praktyczne ich wykorzystanie przez lubelską społeczność studencką.
Materiał i metoda. Badanie ankietowe zostało przeprowadzone w maju 2012 r. wśród studentów uczelni lubelskich: Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego oraz Politechniki Lubelskiej. Anonimowy kwestionariusz ankiety zawierał 15 pytań (w tym 1 otwarte).
Wyniki. Najbardziej wiarygodnym źródłem informacji odnośnie do schorzeń i metod ich leczenia jest dla studentów lekarz i farmaceuta, jednak w sytuacji pojawienia się symptomów chorobowych znaczna część badanych (73,8%) w pierwszej kolejności korzysta z Internetu, a nie z porady lekarza.
Wnioski. Mimo, iż respondenci krytycznie podchodzą do znajdujących się w Internecie informacji na temat stanu zdrowia, to brak im świadomości, że treści te nie są w stanie zastąpić konsultacji lekarskiej. Ponadto studenci nie posiadają umiejętności selekcji uzyskanych z sieci internetowej informacji o tematyce medycznej, a także ich weryfikacji.
DOI: 10.5604/20834543.1186917
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     wiarygodność informacji [1 powiązanych rekordów]
     zdrowie [101 powiązanych rekordów]
     Internet [1571 powiązanych rekordów] 

Related articles

P Jarecka, T Fąk,
Wiedza o zdrowiu a aktywność fizyczna w stylu ż...
Cel badań. Styl życia jest jednym z czynników warunkujących zdrowie człowieka. Celem badań było wyjaśnienie zależności między wiedzą o uwarunkowaniach zdrowia a aktywnością fizyczną studentów kierunku turystyka i rekreacja. Materiał ...
STRESZCZENIE
L Filippova, R Svidelskyi,
Research of key approaches to responsive website d...
The perspectives of responsive approach in web development in the design and layout implementation by web developers are analyzed. It is due to, primarily, a significant increase in mobile internet traffic and increase the diversity of electronic dev...
STRESZCZENIE
Z SKWAREK,
CONSIDERATIONS ON PERSONAL DATA SECURITY...
The article focuses on the issues concerning protection of personal data on the Internet. Firstly, the legislative approach is shown, as well as key definitions. Secondly, IT security and building networks for hosting and sharing sensitive informatio...
STRESZCZENIE