Wiarygodność Internetu jako źródła informacji o chorobie w ocenie studentów uczelni lubelskich

Damian Marek Szymczyk 1, Monika Grela 2, Andrzej Horoch 3, Agata Smoleń 4
1 - Doktorant Zakładu Matematyki i Biostatystyki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2 - Studentka Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
3 - Samodzielna Pracownia Metod Informatycznych i Zdalnego Nauczania, Uniwersytet Medyczny w Lublinie Zakład Informatyki i Statystyki Zdrowia, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
4 - Zakład Matematyki i Biostatystyki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
MONZ
2015; 21 (4): 422-427
ICID: 1186917
Article type: Original article
 
 
Wprowadzenie. Szybki rozwój Internetu, a także możliwość umieszczania w nim dowolnych treści powoduje ciągły przyrost informacji. Stan taki wiąże się z trudnością w odnajdywaniu wiarygodnych i sprawdzonych treści. Konieczne jest zatem posiadanie umiejętności filtrowania i weryfikacji wyszukanych informacji, szczególnie w obszarze medycyny. Warto podkreślić, że chociaż społeczeństwo polskie coraz częściej poszukuje informacji zdrowotnych w sieci WWW, to zaufanie do profesji medycznych nie maleje.
Cel pracy. Celem badania jest ocena wiarygodności Internetu jako źródła informacji o dolegliwościach i metodach ich leczenia, w oparciu o praktyczne ich wykorzystanie przez lubelską społeczność studencką.
Materiał i metoda. Badanie ankietowe zostało przeprowadzone w maju 2012 r. wśród studentów uczelni lubelskich: Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego oraz Politechniki Lubelskiej. Anonimowy kwestionariusz ankiety zawierał 15 pytań (w tym 1 otwarte).
Wyniki. Najbardziej wiarygodnym źródłem informacji odnośnie do schorzeń i metod ich leczenia jest dla studentów lekarz i farmaceuta, jednak w sytuacji pojawienia się symptomów chorobowych znaczna część badanych (73,8%) w pierwszej kolejności korzysta z Internetu, a nie z porady lekarza.
Wnioski. Mimo, iż respondenci krytycznie podchodzą do znajdujących się w Internecie informacji na temat stanu zdrowia, to brak im świadomości, że treści te nie są w stanie zastąpić konsultacji lekarskiej. Ponadto studenci nie posiadają umiejętności selekcji uzyskanych z sieci internetowej informacji o tematyce medycznej, a także ich weryfikacji.
DOI: 10.5604/20834543.1186917
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     wiarygodność informacji [1 powiązanych rekordów]
     zdrowie [101 powiązanych rekordów]
     Internet [1571 powiązanych rekordów] 

Related articles

J Herbert, P Żegleń,
Ocena potencjału przyrodniczo-kulturowego jako na...
Praca prezentuje kwestie związane z oceną potencjału turystycznego pięciu powiatów województwa podkarpackiego (lubaczowskiego, przemyskiego, ropczycko - sędziszowskiego, rzeszowskiego i strzyżowskiego) w aspekcie jego wpływu na...
STRESZCZENIE
S Kucherkova,
Використання інформаційни...
Метою статті є аналіз міжнародного досвіду використання інформаційно-комунікаційних технологій в малому бізнесі на прикладі Ізраїлю з...
STRESZCZENIE
P Jarecka, T Fąk,
Wiedza o zdrowiu a aktywność fizyczna w stylu ż...
Cel badań. Styl życia jest jednym z czynników warunkujących zdrowie człowieka. Celem badań było wyjaśnienie zależności między wiedzą o uwarunkowaniach zdrowia a aktywnością fizyczną studentów kierunku turystyka i rekreacja. Materiał ...
STRESZCZENIE