Nieinwazyjne badania obrazujące w kardiologii

Izabella Machaj 1, Ewelina Janczewska 2, Zenon Truszewski 2, Janusz Trzebicki 3, Zbigniew Gaciong 1
1 - Klinika Chorób Wewnętrznych Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
2 - Zakład Medycyny Ratunkowej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
3 - I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
MONZ
2015; 21 (4): 362-368
ICID: 1186906
Article type: Original article
 
 
Wprowadzenie. Nieinwazyjne badanie kardiologiczne to najbezpieczniejsza, a przy tym szybka i relatywnie tania możliwość oceny funkcjonowania układu sercowo-naczyniowego. Popularność oraz szczególna aprobata i uznanie dla wszystkich stosowanych technik, takich jak: echokardiografia, echokardiografia obciążeniowa, pozytonowa tomografia emisyjna, tomografia emisyjna pojedynczego fotonu, rezonans magnetyczny, związane są nie tylko z odpowiednim wysokiej jakości sprzętem, ale również z dużym doświadczeniem lekarza przeprowadzającego badanie.
Cel pracy. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie najczęściej stosowanych metod diagnostycznych w kardiologii nieinwazyjnej jakimi są: echokardiografia, echokardiografia obciążeniowa, pozytonowa tomografia emisyjna, tomografia emisyjna pojedynczego fotonu, rezonans magnetyczny.
Opis stanu wiedzy. Wprowadzenie badania echokardiograficznego do diagnostyki kardiologicznej miało przełomowe znaczenie dla rozwoju tej dziedziny medycyny. Badanie echokardiograficzne obciążeniowe może być wykonywane zarówno metodą obciążenia wysiłkowego, stymulacją elektryczną, jak i metodą obciążenia farmakologicznego. Badanie PET przydatne jest w diagnostyce żywotności mięśnia sercowego – pozwala na pomiar aktywności fizjologicznej mięśnia sercowego. Badania scyntygraficzne najczęściej stosowane są w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca oraz u osób, które są obciążone pośrednim ryzykiem wystąpienia choroby niedokrwiennej serca.
Podsumowanie. Mimo iż od dawna mówi się o pandemii chorób sercowo-naczyniowych, to jednak pacjenci podstawowej opieki zdrowotnej nie korzystają z możliwości badań w kierunku ChUK. Wymaga to wprowadzania nowych rozwiązań, planów i programów zdrowotnych na skalę ogólnokrajową.
DOI: 10.5604/20834543.1186906
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     tomografia emisyjna pojedynczego fotonu [2 powiązanych rekordów]
     pozytonowa tomografia emisyjna [14 powiązanych rekordów]
     echokardiografia [97 powiązanych rekordów]
     kardiologia nieinwazyjna [0 powiązanych rekordów]