Sauna i jej znaczenie w treningu zdrowotnym człowieka

Jakub Pawłowski 1, Katarzyna Maria Pawłowska 2, Rafał Bochyński 3
1 - Prywatna praktyka fizjoterapeutyczna Fizjoterapia i Osteopatia w Gdyni
2 - Wydział Wychowania Fizycznego. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
3 - Szpital Rehabilitacyjno – Kardiologiczny w Kowanówku
MONZ
2015; 21 (3): 282-288
ICID: 1165354
Article type: Review article
 
 
W pracy przedstawiono rys historyczny pojawienia się sauny w Polsce, założenia i cele treningu zdrowotnego (profilaktycznego). Omówiono wpływ sauny na termoregulację, parametry układu krwionośnego, oddechowego i wydolność fizyczną człowieka. Sauna będąc połączeniem naprzemiennego zabiegu przegrzania i ochładzania ciała, wpływa pozytywnie na organizm człowieka. W ostatnich latach kąpiele w saunie stają się coraz bardziej dostępne z uwagi na szerzący się rynek usług rekreacyjnych takich jak parki wodne. Regularne zażywanie kąpieli w saunie zmniejsza podatność organizmu na choroby narządu ruchu, stres psychiczny, przyspiesza proces regeneracji sił, zwiększając odporność na niekorzystne wpływy czynników środowiskowych. Celem pracy jest przedstawienie pozytywnego oddziaływania sauny na organizm ludzki z punktu widzenia treningu zdrowotnego oraz prewencji chorób cywilizacyjnych.
DOI: 10.5604/20834543.1165354
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     organizm człowieka [0 powiązanych rekordów]
     trening zdrowotny [3 powiązanych rekordów]
     sauna [13 powiązanych rekordów]