Zespół odpychania – rola koncepcji Bobath

Adrian Miler 1
1 - Centrum Neurorehabilitacji Oddział Rehabilitacji Osielsko k.Bydgoszczy
MONZ
2015; 21 (3): 250-253
ICID: 1165348
Article type: Review article
 
 
Zespół odpychania jest opisywany jako częste, ale niezbyt dobrze znane zaburzenie postawy ciała charakteryzowane przez wychylenie w stronę przeciwną do uszkodzonej półkuli mózgu oraz aktywny opór pacjenta na zewnętrzne działania mające na celu przywrócenie mu rzeczywistej pozycji pionowej. Zespół odpychania występuje częściej u chorych z przebytym incydentem naczyniowym mózgu. Został po raz pierwszy opisany przez Patricię M. Davies (starszego seniora instruktora IBITA) w 1985 roku. Terapia według koncepcji Bobath powinna obejmować nie tylko specjalne ćwiczenia, ale też używanie wizualnych przedmiotów jako punktów odniesienia. Podstawowym celem usprawniania jest wykształcenie właściwego mechanizmu odruchu postawy. Istotą takiego działania jest usuwanie przeszkód blokujących realizację prawidłowych wzorów posturalnych i motorycznych oraz dostarczenie prawidłowych doświadczeń sensomotorycznych. Terapia ta jest procesem długotrwałym, wymagającym cierpliwości i indywidualnego dopasowania do poszczególnych chorych, zależnie od deficytu motorycznego i poznawczego.
DOI: 10.5604/20834543.1165348
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     udary mózgu [1 powiązanych rekordów]
     rehabilitacja [228 powiązanych rekordów]
     Zespół Pushera [0 powiązanych rekordów]
     metoda Bobath [2 powiązanych rekordów] 

Related articles

P Gawda, M Zawadka,
BIOMECHANIKA PRZYSIADU W REHABILITACJI I TRENINGU ...
Przysiad jest przykładem aktywności w zamkniętym łańcuchu kinetycznym. Jest waż­nym ele­men­tem fizjoterapii i treningu sportowego.Jest złożoną aktywnością składającą się ze zgięcia w stawie biod­ro­wym i kolanowym oraz zgięcia ...
STRESZCZENIE
,
Rehabilitation and return to work: Analysis repor...
This study* investigates the systems for rehabilitation/return to work in place in the 28 European Union (EU) Member States, along with the four European Free Trade Association (EFTA) countries. It analyses what factors play a role in the developme...
STRESZCZENIE
K Korabiusz, A Wawryków,
Physical rehabilitation of women after mastectomy...
...
STRESZCZENIE