Niecharakterystyczny ból imitujący lewostronną rwę kulszową – opis przypadku

Gustaw Wójcik 1, Jolanta Piskorz 2
1 - 1. Zakład Balneoterapii, Katedra Rehabilitacji, Fizjoterapii i Balneoterapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie; 2. Zakład Diagnostyki Obrazowej, Wojewódzki Szpital im Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
2 - 3. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Wojewódzki Szpital im Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ; 4. Samodzielna Pracownia Rehabilitacji Neurologicznej, Katedra Rehabilitacji, Fizjoterapii i Balneoterapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
MONZ
2015; 21 (3): 240-243
ICID: 1165346
Article type: Case report
 
 
Najczęstszą przyczyną bólu pleców są zmiany przeciążeniowe kręgosłupa przebiegające z powstaniem przepukliny krążka międzykręgowego. Zazwyczaj zmiany te dotyczą odcinka lędźwiowego kręgosłupa, którego ruchomość jest największa. Nie stwarzają one problemów z rozpoznaniem choroby. Objawy zgłaszane przez pacjentów wydają się na tyle pospolite, że diagnoza może zostać postawiona już na podstawie badania podmiotowego. Częstość występowania dyskopatii też jest na tyle duża, że pomyłki zdarzają się dość rzadko. Wdrożenie leczenia zachowawczego powinno przynosić ulgę w cierpieniu i poprawę stanu zdrowia chorego, jednak, gdy takie postępowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, należy brać pod uwagę możliwość wystąpienia bólu w obrębie pleców o innej etiologii niż dyskopatia. W tym celu należy przeprowadzić dokładne badanie przedmiotowe. Jednak i w tym przypadku objawy mogą być na tyle niecharakterystyczne, że celowe będzie poszerzenie diagnostyki o badania obrazowe. Jedną z możliwych przyczyn, które mogą dawać podobne do dyskopatii lędźwiowej objawy, jest kamica moczowa.
Celem tego artykułu jest zwrócenie uwagi na konieczność aktualizacji wiedzy w zakresie różnicowania bólów występujących w okolicy lędźwiowej.
DOI: 10.5604/20834543.1165346
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     kamica moczowa [2 powiązanych rekordów]
     zespoły bólowe kręgosłupa lędźwiowego [3 powiązanych rekordów]
     Rwa kulszowa [4 powiązanych rekordów] 

Related articles

d Wójcik, m Surowicz,
Stan wiedzy strażaków Państwowej Straży Pożar...
Cel: Głównym celem artykułu jest sprawdzenie stanu wiedzy strażaków Państwowej Straży Pożarnej (PSP) oraz Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) na temat kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP). Celem dodatkowym jest zweryfikowanie jej poziomu w z...
STRESZCZENIE
K Wójcik,
Wpływ instalacji oczyszczania spalin na parametry...
W artykule przedstawiono analizę wpływu procesów oczyszczania spalin w procesie wytwarzania energii elektrycznej na parametry pracy bloku energetycznego. Obliczenia przeprowadzono za pomocą kodu obliczeniowego IECM (Integrated Environmental Contr...
STRESZCZENIE
M Borcuch, W Kalawa,
Badania możliwości magazynowania ciepła w proto...
Zastosowanie materiałów zmiennofazowych jako substancji akumulujących ciepło jest jednym z istotnych kierunków badań nad magazynowaniem energii. Wykorzystanie ciepła utajonego pozwala opracować metody o wysokiej gęstości energii. Artykuł p...
STRESZCZENIE