Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji o zdrowiu i chorobie w ocenie studentów uczelni lubelskich

Damian Marek Szymczyk 1, Monika Grela 2, Andrzej Horoch 3, Agata Smoleń 1
1 - Zakład Matematyki i Biostatystyki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2 - Studentka Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
3 - Samodzielna Pracownia Metod Informatycznych i Zdalnego Nauczania, Uniwersytet Medyczny w Lublinie; Zakład Informatyki i Statystyki Zdrowia, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
MONZ
2015; 21 (2): 221-226
ICID: 1152924
Article type: Original article
 
 
Wprowadzenie. Współcześnie ponad 60% polskich internautów korzysta z Internetu w celu poszukiwania treści dotyczących zdrowia i choroby. Najliczniejszą grupę z tej społeczności stanowią studenci. Coraz częściej wykorzystują oni uzyskane z zasobów sieci internetowej informacje, aby samodzielnie diagnozować schorzenia i podejmować próby ich leczenia. To narastające zjawisko potwierdza, że obecnie w opiece zdrowotnej następuje przejście od modelu paternalistycznego do modelu współpodejmowania decyzji, w którym pacjent staje się w pełni świadomym i wyedukowanych uczestnikiem procesu terapeutycznego.
Cel pracy. Celem pracy jest ocena wykorzystania Internetu jako źródła informacji o zdrowiu, a także chorobach i metodach ich leczenia wśród lubelskiej społeczności studenckiej.
Materiał i metoda. Badanie ankietowe przeprowadzone zostało w maju 2012 r. wśród studentów uczelni lubelskich: Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego oraz Politechniki Lubelskiej. Anonimowy kwestionariusz ankiety zawierał 14 pytań (w tym 1 otwarte).
Wyniki. Otrzymane wyniki potwierdzają, że Internet jest obecnie pierwszym źródłem informacji o zdrowiu i chorobie dla 59% badanych. Respondenci najczęściej korzystają z serwisów medycznych (64%), a także portali społecznościowych i forów dyskusyjnych (55,3%).
Wnioski. Studenci w celu odnajdywania treści z obszaru medycyny chętnie korzystają z Internetu, co wynika z łatwego i szybkiego dostępu do niego. Młodzi ludzie głównie szukają informacji o objawach i formach leczenia, co przekłada się na wzrost tendencji do podejmowania samodiagnozy i samoleczenia.
DOI: 10.5604/20834543.1152924
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     metody szukania informacji [0 powiązanych rekordów]
     Internet [1571 powiązanych rekordów]
     leczenie [655 powiązanych rekordów]
     zdrowie [101 powiązanych rekordów] 

Related articles

A P., ,
Assess the Attitude on Use of Technology in Classr...
As a new medium enters the educational scene, there is a great deal of initial interest and much enthusiasm about the effects it is likely to have on instructional practices. However, enthusiasm and interest eventually fade, and an examination reve...
STRESZCZENIE
, ,
Usage of Internet Search Engines among B.Ed Studen...
The present study examined availability and use of internet search among B.Ed. students of Karnataka College of Education. Today internet has become a world wide data communication system. The data were collected from the students of KCE the statisti...
STRESZCZENIE
J Herbert, P Żegleń,
Ocena potencjału przyrodniczo-kulturowego jako na...
Praca prezentuje kwestie związane z oceną potencjału turystycznego pięciu powiatów województwa podkarpackiego (lubaczowskiego, przemyskiego, ropczycko - sędziszowskiego, rzeszowskiego i strzyżowskiego) w aspekcie jego wpływu na...
STRESZCZENIE