Stosowanie leków dostępnych bez recepty i suplementów diety przez osoby dorosłe z województwa świętokrzyskiego

Monika Szpringer 1, Marzena Olędzka 2, Justyna Kosecka 3, Elżbieta Monika Galińska 4, Jarosław Chmielewski 5, Magdalena Wawrzeńczyk 6, Bogumił Sobczyk 7, Magdalena Wawrzeńczyk 8
1 - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Nauk o Zdrowiu, Instytut Zdrowia Publicznego, Zakład Profilaktyki Społecznej, Kielce
2 - Polskie Towarzystwo Terapii EMD, Warszawa
3 - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Pedagogiczny i Artystyczny, Kielce
4 - Zakład Alergologii i Zagrożeń Środowiskowych, Instytut Medycyny Wsi, Lublin
5 - Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
6 - Ośrodek Rehabilitacji „Dar-Medica” w Kielcach
7 - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Pedagogiczny i Artystyczny, Kielce
8 - Powszechna Informacja Medyczna sp. z o.o sp.k., Kielce
MONZ
2015; 21 (2): 163-167
ICID: 1152914
Article type: Original article
 
 
Wprowadzenie. W ostatnich latach możemy dostrzec wzrost konsumpcji leków dostępnych bez recepty oraz różnego rodzaju suplementów diety. Przyczyniają się do tego działania marketingowe firm i koncernów farmaceutycznych, a szcze gólnie wszechobecna reklama tego rodzaju produktów. Problem rosnącej konsumpcji leków OTC zmusza do podejmowania działań mających na celu racjonalizację ich spożywania.
Cel pracy. Celem badań była identyfikacja stosowania przez osoby dorosłe z województwa świętokrzyskiego leków OTC, zagrożeń związanych z ich przyjmowaniem.
Materiał i metody. Badanie ankietowe zostało przeprowadzone w okresie od stycznia do marca 2014 roku. Ogółem badaniu poddano 277 osób dorosłych, mieszkańców województwa świętokrzyskiego, w tym 163 kobiety i 114 mężczyzn.
Wyniki. Badani zadeklarowali, że leki dostępne bez recepty oraz suplementy diety najczęściej stosują kilka razy w roku (25,27%). Niepokoi fakt, że blisko ¼ badanych kierowała się reklamą. Zdecydowana większość badanych zadeklarowała, że głównym miejscem zakupu leków dostępnych bez recepty i suplementów diety jest apteka (55,60%). Co ciekawe, opinia badanych dotycząca rzetelności informacji podawanych w reklamie leków OTC i suplementów diety była bardzo zróżnicowana. Mężczyźni w porównaniu do kobiet częściej wyrażali się krytycznie w tym zakresie.
Wnioski. Z przeprowadzonych badań ankietowych wynika, że badani nie informują lekarzy o stosowanych lekach OTC i suplementach diety i często stosują jednocześnie medykamenty zalecone przez lekarza i te dostępne bez recepty. Istnieje konieczność prowadzenia na szeroką skalę edukacji zdrowotnej w zakresie właściwego przyjmowania preparatów medycznych wydawanych bez recepty.

DOI: 10.5604/20834543.1152914
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     osoby dorosłe [4 powiązanych rekordów]
     reklama [25 powiązanych rekordów]
     suplementy diety [16 powiązanych rekordów]
     leki dostępne bez recepty [0 powiązanych rekordów] 

Related articles

M Dudkiewicz, J Berłowska,
Analiza białek i aminokwasów w środkach spożyw...
Nowoczesne metody ilościowe stosowane w analizie białek i aminokwasów powinny charakteryzować się prostotą, szybkim czasem oznaczeń, wysoką czułością, powtarzalnością, a zarazem możliwie niskim kosztem analiz. W artykule przedstawiono P...
STRESZCZENIE
W Stodółka, J Domaradzki,
Przeszłość sportowa a obecna sprawność fizycz...
...
STRESZCZENIE
E Wolska, M Boniecka,
Superdezintegranty – substancje pomocnicze w sup...
Wśród środków spożywczych wyróżnia się suplementy diety, które produkowane są m.in. w postaci tabletek. Za jedną z najważniejszych substancji pomocniczych w takiej postaci uznaje się substancje rozsadzające, warunkujące rozpad tabletek...
STRESZCZENIE