Higiena jamy ustnej dzieci leczonych ortodontycznie z terenu miasta i wsi

Joanna Słomska 1, Aneta Kamińska 2, Leszek Szalewski 2, Hanna Skórzyńska 3, Jerzy Błaszczak 1, Janusz Borowicz 4
1 - Katedra i Zakład Ortopedii Szczękowej UM w Lublinie
2 - Zakład Protetyki Stomatologicznej UM w Lublinie
3 - Katedra Zdrowia Publicznego UM w Lublinie
4 - Zakład Protetyki Stomatologicznej UM w Lublinie
MONZ
2015; 21 (2): 152-157
ICID: 1152912
Article type: Original article
 
 
Wprowadzenie. Leczenie ortodontyczne jest dla ludzi receptą na piękny uśmiech i akceptację samego siebie, a także poprawę swojej pozycji w społeczeństwie. Wielu ludzi nie zdaje sobie jednak sprawy z tego, że uzyskanie takiego efektu nie jest możliwe bez szczególnej dbałości o higienę jamy ustnej podczas leczenia ortodontycznego.
Cel pracy. Celem badań było określenie poziomu higieny jamy ustnej dzieci w wieku wczesnoszkolnym, zamieszkujących teren miasta i tereny wiejskie, posiadających uzębienie mieszane i uzębienie stałe, leczonych ortodontycznie za pomocą aparatów ruchomych i stałych.
Materiał i metoda. Badaniem objęto 105 dzieci, w tym 43 z terenu wiejskiego i 62 z terenu miejskiego, w wieku 6–12 lat. Informacje na temat higieny i stanu zdrowia jamy ustnej uzyskano za pomocą kwestionariusza ankiety wypełnionego przez rodziców/opiekunów dzieci leczonych ortodontycznie w Poradni Ortopedii Szczękowej Stomatologicznego Centrum Klinicznego w Lublinie.
Wyniki. U większości dzieci leczonych ortodontycznie higiena była zadowalająca i nie przyczyniła się do pogorszenia stanu zdrowia jamy ustnej. Niestety, u około 30% dzieci leczonych ortodontycznie, u których zabiegi higieniczne jamy ustnej prowadzone były nieregularnie, opiekunowie zaobserwowali pogorszenie higieny jamy ustnej.
Wnioski. Nieprzestrzeganie podstawowych zaleceń pielęgnacyjnych przekazanych przez lekarza specjalistę w gabinecie ortodontycznym jest główną przyczyną powodującą występowanie chorób i infekcji jamy ustnej. Uwagę zwraca brak właściwych postaw rodziców, dotyczących edukacji i kontroli swoich dzieci kształtujących nawyki pielęgnacji zębów, oraz niewłaściwa postawa samego pacjenta wobec higieny. Zwiększona kontrola osoby dorosłej nad wykonywaniem czynności higienicznych jamy ustnej dzieci zwiększy efektywność leczenia i przyczyni się do zmniejszenia ryzyka wystąpienia chorób jamy ustnej.

DOI: 10.5604/20834543.1152912
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     zdrowie [101 powiązanych rekordów]
     jama ustna [48 powiązanych rekordów]
     leczenie ortodontyczne [37 powiązanych rekordów]
     higiena [13 powiązanych rekordów] 

Related articles

J Herbert, P Żegleń,
Ocena potencjału przyrodniczo-kulturowego jako na...
Praca prezentuje kwestie związane z oceną potencjału turystycznego pięciu powiatów województwa podkarpackiego (lubaczowskiego, przemyskiego, ropczycko - sędziszowskiego, rzeszowskiego i strzyżowskiego) w aspekcie jego wpływu na...
STRESZCZENIE
J Herbert, P Żegleń,
Ocena potencjału przyrodniczo-kulturowego jako na...
Praca prezentuje kwestie związane z oceną potencjału turystycznego pięciu powiatów województwa podkarpackiego (lubaczowskiego, przemyskiego, ropczycko - sędziszowskiego, rzeszowskiego i strzyżowskiego) w aspekcie jego wpływu na...
STRESZCZENIE
 Sygit, K Bernat,
Zagrożenia zdrowia dzieci i młodzieży w wieku s...
Wstęp. Aktywność fizyczna i spędzanie czasu wolnego w połączeniu ze zdrowym odżywianiem jest jednym z podstawowych elementów zdrowego stylu życia. Cel pracy. Celem niniejszych badań była ocena występowania nadwagi i oty...
STRESZCZENIE