Jednostopniowa amplifikacja kwasów nukleinowych (ang. One-Step Nucleic Acid Amplification – OSNA) – nowa metoda wykrywania przerzutów guzów litych do węzłów chłonnych

Krzysztof Kaczka 1, Anna Grzegory 2, Lech Pomorski 3
1 - Klinika Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, ul. Parzęczewska 35, 95-100 Zgierz
2 - Klinika Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Zgierz
3 - Klinika Chirurgii Ogólnej i Klinika Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Zgierz
MONZ
2015; 21 (2): 120-124
ICID: 1152906
Article type: Review article
 
 
  Wprowadzenie i cel pracy. Żadna ze stosowanych metod oceny węzłów chłonnych nie jest idealna. Wadą pooperacyjnego badania histopatologicznego jest długi czas oczekiwania na wynik. W przypadku dodatniego wyniku pooperacyjnego badania histopatologicznego węzła wartowniczego zachodzi konieczność przeprowadzenia drugiego zabiegu operacyjnego. Część przerzutów mniejszych niż 2 mm może zostać przeoczona w rutynowym badaniu histopatologicznym. Z kolei, badanie mrożakowe przy stosunkowo wysokiej swoistości ma niższą niż badanie pooperacyjne czułość. Badania molekularne z wykorzystaniem technik PCR, przy wysokiej czułości, charakteryzują się niższą swoistością. Ponadto techniki PCR, poza badaniem w czasie rzeczywistym, nie nadają się do wykorzystania jako badanie śródoperacyjne ze względu na długi czas oczekiwania na wynik. Jedną z nowych metod oceny węzłów chłonnych w guzach litych jest badanie OSNA. Artykuł podsumowuje światowe doniesienia dotyczące zastosowania tej techniki w ocenie węzłów chłonnych pacjentów z guzami litymi.
Opis stanu wiedzy. Badanie OSNA polega na amplifikacji mRNA cytokeratyny 19 (CK19). W chwili obecnej badanie to jest często wykonywane w badaniu węzłów chłonnych u pacjentów z rakiem piersi. W tym przypadku śródoperacyjna ocena węzłów chłonnych wartowniczych za pomocą metody OSNA pozwala na podjęcie decyzji o konieczności lub zaniechaniu wykonania limfadenektomii. W innych nowotworach zastosowanie metody OSNA podlega ewaluacji w licznych badaniach klinicznych.
Podsumowanie. Metoda OSNA być może stanie się rutynową techniką oceny węzłów chłonnych. Przy stosunkowo wysokiej czułości pozwala ona na ocenę węzłów chłonnych w czasie 30 minut, co umożliwi wykorzystanie jej jako badania śródoperacyjnego.

DOI: 10.5604/20834543.1152906
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     jednostopniowa amplifikacja kwasów nukleinowych [0 powiązanych rekordów] 

Related articles

M Dobrogowski, W Wesolowski,
Health risk to medical personnel of surgical smoke...
Objectives: During laparoscopic cholecystectomy, the removal of the gall bladder, pyrolysis occurs in the peritoneal cavity. Chemical substances which are formed during this process escape into the operating room through trocars in the form of surgic...
STRESZCZENIE
A Sobczak-Czynsz, T Seidler,
WPŁYW SUPLEMENTACJI DIETY SPORTOWCÓW WITAMINĄ C...
Wstęp. Celem pracy było zbadanie wpływu suplementacji diety młodych siatkarek witaminą C na jej stężenie we krwi, potencjał antyoksydacyjny oraz wydolność fizyczną. Materiał i metody. Grupę badaną stanowiły kobiety w wie...
STRESZCZENIE
M Pomorski, A Nemś,
Techniki akumulacji energii – część 2...
...
STRESZCZENIE