Powikłania pooperacyjne dyskopatii lędźwiowej – opis przypadku

Gustaw Wójcik 1, Jolanta Piskorz 2
1 - Zakład Balneoterapii, Katedra Rehabilitacji, Fizjoterapii i Balneoterapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie; Zakład Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
2 - Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
MONZ
2015; 21 (2): 116-119
ICID: 1152905
Article type: Case report
 
 
Dolegliwości bólowe dolnego odcinka kręgosłupa są dość powszechne w populacji całego świata, a w szczególności krajów wysoko rozwiniętych gospodarczo. Przyczyną ich są zmiany przeciążeniowe kręgosłupa związane z utratą wysokości krążka międzykręgowego i jego uwypukleniem się w kierunku tkanki nerwowej, co powoduje jej kompresję. Uszkodzenie krążka międzykręgowego wywołuje reakcję łańcuchową powodującą destrukcję całego kręgosłupa, doprowadzając tym samym do powstawania zmian zwyrodnieniowo-wytwórczych, tym rozleglejszych, im większe były niszczące siły działające na kręgosłup. Brak leczenia bezsprzecznie związany jest z utrwaleniem patologii, jednak nieprzestrzeganie zaleceń lekarskich po zabiegach chirurgicznych także może prowadzić do rozwoju patologii, zwiększając ryzyko nawrotu choroby oraz umożliwiając powstanie licznych powikłań.
Pacjent powinien mieć świadomość tego, że ingerencja chirurgiczna wiąże się nie tylko z usunięciem przyczyny bólu i poprawy zaburzonych stosunków anatomicznych, ale także z uszkodzeniem tkanek zdrowych. Wytworzona podczas zabiegu blizna powinna mieć czas na wygojenie. Optymalne warunki powrotu do zdrowia doskonale spełniają pacjenci, którzy czują się współodpowiedzialni za proces leczenia. Niestety, zdarzają się też i tacy chorzy, którzy psują efekt ciężkiej pracy zespołów terapeutycznych.
Przedstawiamy przypadek pacjenta z ewolucją zmian degeneracyjnych krążka międzytrzonowego, co zapoczątkowało zmiany zwyrodnieniowe i stenozę kanału kręgowego w odcinku lędźwiowym.

DOI: 10.5604/20834543.1152905
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     spondyloza lędźwiowa [1 powiązanych rekordów]
     zespoły bólowe kręgosłupa lędźwiowego [3 powiązanych rekordów] 

Related articles

d Wójcik, m Surowicz,
Stan wiedzy strażaków Państwowej Straży Pożar...
Cel: Głównym celem artykułu jest sprawdzenie stanu wiedzy strażaków Państwowej Straży Pożarnej (PSP) oraz Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) na temat kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP). Celem dodatkowym jest zweryfikowanie jej poziomu w z...
STRESZCZENIE
M Borcuch, W Kalawa,
Badania możliwości magazynowania ciepła w proto...
Zastosowanie materiałów zmiennofazowych jako substancji akumulujących ciepło jest jednym z istotnych kierunków badań nad magazynowaniem energii. Wykorzystanie ciepła utajonego pozwala opracować metody o wysokiej gęstości energii. Artykuł p...
STRESZCZENIE
M Wójcik,
Wielodyscyplinarna diagnoza dziecka z autyzmem –...
W prezentowanym artykule na wstępie przedstawione zostały bazowe informacje dotyczące procesu diagnostycznego autystycznego spektrum zachowań – podstawowe, obowiązujące kryteria diagnostyczne (DSM-5, ICD-10) z uwzględnieniem zmian zachodząc...
STRESZCZENIE