Zagrożenia zdrowotne związane z genetycznie modyfikowaną żywnością (GMF)

Anna Jurkiewicz 1, Franciszek Bujak 1
1 - Instytut Medycyny Wsi, Zakład Zdrowia Publicznego, Lublin
MONZ
2015; 21 (1): 62-64
ICID: 1142361
Article type: Review article
 
 
Od czasu kiedy produkcja żywności modyfikowanej genetycznie stała się faktem, coraz więcej uwagi przywiązuje się do oceny bezpieczeństwa i potencjalnych zagrożeń związanych z rozpowszechnieniem się GMO. Szczególnie dużo uwagi przywiązuje się do oceny bezpośredniego wpływu żywności modyfikowanej genetycznie na zdrowie człowieka.
Celem prezentowanej pracy jest przedstawienie potencjalnych i realnych zagrożeń dla zdrowia ze strony GMO.
DOI: 10.5604/20834543.1142361
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Gm [2 powiązanych rekordów]
     zdrowie [101 powiązanych rekordów]
     zagrożenie [18 powiązanych rekordów] 

Related articles

J Herbert, P Żegleń,
Ocena potencjału przyrodniczo-kulturowego jako na...
Praca prezentuje kwestie związane z oceną potencjału turystycznego pięciu powiatów województwa podkarpackiego (lubaczowskiego, przemyskiego, ropczycko - sędziszowskiego, rzeszowskiego i strzyżowskiego) w aspekcie jego wpływu na...
STRESZCZENIE
J Herbert, P Żegleń,
Ocena potencjału przyrodniczo-kulturowego jako na...
Praca prezentuje kwestie związane z oceną potencjału turystycznego pięciu powiatów województwa podkarpackiego (lubaczowskiego, przemyskiego, ropczycko - sędziszowskiego, rzeszowskiego i strzyżowskiego) w aspekcie jego wpływu na...
STRESZCZENIE
 Sygit, K Bernat,
Zagrożenia zdrowia dzieci i młodzieży w wieku s...
Wstęp. Aktywność fizyczna i spędzanie czasu wolnego w połączeniu ze zdrowym odżywianiem jest jednym z podstawowych elementów zdrowego stylu życia. Cel pracy. Celem niniejszych badań była ocena występowania nadwagi i oty...
STRESZCZENIE