Wiedza dzieci i młodzieży z województwa lubelskiego na temat zastosowania przyborów higienicznych w profilaktyce próchnicy zębów

Mariola Król 1, Magdalena Grobelny 1
1 - Studentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
MONZ
2014; 20 (3): 335-340
ICID: 1124668
Article type: Original article
 
 
wprowadzenie. Indywidualne zaangażowanie jednostki oraz posiadana wiedza na temat realizacji domowych zbiegów profilaktyczno-higienicznych, stanowią istotny element szeroko pojętego zapobiegania chorobie próchnicowej zębów, dlatego też wiedzę tę należy rozpowszechniać już od najmłodszych lat życia człowieka.
cel pracy. Celem pracy było poznanie poziomu wiedzy dzieci i młodzieży na temat zastosowania przyborów higienicznych w profilaktyce próchnicy zębów.
materiał i metody. Metodą zastosowaną w pracy był sondaż diagnostyczny, natomiast za narzędzie badawcze posłużył autorski kwestionariusz ankiety. Sondażem objęto uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz szkół średnich funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego.
wyniki. Analiza badań wykazała, że ankietowani nie są świadomi tego, iż szczoteczki członków rodziny należy trzymać w ten sposób, by nie miały ze sobą styczności (69,38%), a także, że szczoteczkę powinno się wymieniać po infekcji gardła (62,79%). Ponad jedna trzecia osób odpowiednio często wymienia szczoteczkę do zębów na nową (37,21%), jednak pozostali ankietowani robią to zbyt rzadko. Prawie połowa badanych uczniów oczyszcza język z resztek pokarmu zawsze lub często (28,68%; 18,60%). Na zawartość fluoru w paście do zębów uwagę zwraca tylko 24,42% ankietowanych. Najrzadziej wybieraną gumą do żucia była guma bezcukrowa (6,59%).
wnioski. W programach edukacyjnych powinno się więcej uwagi poświęcić na omawianie sposobów i metod dbania o szczoteczkę do zębów oraz zastosowania przyborów higienicznych wspierających profilaktykę próchnicy zębów. Ważne jest również wzmacnianie odpowiedzialności rodziców za edukację zdrowotną dzieci, ponieważ do ich obowiązków należy interesowanie się stanem zdrowia jamy ustnej swoich pociech, realizacja podstawowych działań profilaktycznych, a przede wszystkim kształtowanie prawidłowych zwyczajów higienicznych.
DOI: 10.5604/20834543.1124668
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     przybory dentystyczne [0 powiązanych rekordów] 

Related articles

M Stania, P Król,
The effect of the training with the different comb...
Whole-body vibration training has become a popular method used in sports and physiotherapy. The study aimed to evaluate the effect of different vibration frequency and peak-to-peak displacement combinations on men knee flexors and extensors strength ...
STRESZCZENIE
A Król, M Wzorek,
Ocena środowiskowa stosowania gruzu betonowego w ...
W artykule przeanalizowano dostępne metody wykonywania wyciągów wodnych z gruzu betonowego używanego w różnych aplikacjach inżynierskich. Wykonano także badania związane z oceną poziomu uwalniania metali ciężkich zarówno z gruzu betonowe...
STRESZCZENIE
B Zimowska, E Zalewska,
Morphological and Molecular Characterization of Ph...
The paper concerns the fungus Phoma complanata, isolated for the first time in Poland, from the roots and umbels of angelica (Archangelica officinalis) in 2009. The morphology of fungal isolates was tested on standard culture media. Mor...
STRESZCZENIE