Ocena nawyków żywieniowych pacjentów z otyłością, zakwalifikowanych do zabiegu bariatrycznego

Elżbieta Szczepańska 1, Anna Brończyk-Puzoń 1
1 - Zakład Żywienia Człowieka Katedry Dietetyki Wydziału Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
MONZ
2014; 20 (3): 330-334
ICID: 1124667
Article type: Original article
 
 
wprowadzenie i cel pracy. Otyłość jest chorobą cywilizacyjną, będącą jednym z największych zagrożeń dla zdrowia współczesnej populacji. Stanowi istotny problem zdrowotny, społeczny i ekonomiczny. Celem pracy jest ocena nawyków żywieniowych oraz identyfikacja różnic pomiędzy nawykami żywieniowymi kobiet i mężczyzn.
materiał i metody. Badania przeprowadzono w 2011 roku, wśród 100 pacjentów z otyłością (64 kobiet i 36 mężczyzn). Przeprowadzenie badań obejmowało opracowanie autorskiej ankiety badającej nawyki żywieniowe, badanie pilotażowe i właściwe oraz opracowanie i analizę wyników z wykorzystaniem programu Dieta 4.0. i STATISTICA 10.
wynik. Zalecaną liczbę 4–5 posiłków dziennie spożywało 32% badanych pacjentów, 37% spośród nich spożywało posiłki regularnie. 36% spośród badanych osób codziennie piło mleko, 23% badanych osób spożywało mięso i/lub wędliny z częstotliwością 3–4 razy w tygodniu. 74% spożywało ryby 1–2 razy w tygodniu. Codziennie owoce i warzywa spożywało po 64% badanych pacjentów. Po 40% badanych osób nie piło napojów słodzonych lub spożywało je okazjonalnie. 37% spożywało słodycze kilka razy w tygodniu. Do przyprawiania potraw 60% pacjentów używało soli, 40% Vegety, a jedynie 55% z nich przypraw naturalnych.
wnioski. Nawyki żywieniowe badanej grupy pacjentów są nieprawidłowe. Istnieje konieczność prowadzenia szeroko pojętej edukacji żywieniowej, w tym zarówno zapobiegającej powstawaniu otyłości, jak i pomagającej z nią walczyć.
DOI: 10.5604/20834543.1124667
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     bariatria [2 powiązanych rekordów] 

Related articles

K Szczepańska, G Dembska,
Determination of mercury in selected environmental...
Research on the determination of mercury in various environmental components has grown in significance over the past few years as the element’s ubiquity in nature was recognized. One of the most common analytical approaches for determining mercury ...
STRESZCZENIE
K Kulik-Kupka, A Koszowska,
Arsen - trucizna czy lek?...
Arsen to pierwiastek kojarzony głównie z działaniem toksycznym. Należy jednak podkreślić, że mimo toksyczności jest on stosowany w medycynie. W przeszłości arsen i jego związki wykorzystywano w leczeniu m.in. cukrzycy, łuszczycy, kiły, o...
STRESZCZENIE
L Pijanowska-Beksa, A Kiryszewska,
The evaluation of the impact of ozone therapy and ...
Introduction. Streptococci (especially Streptococcus mutans and Streptococcus sobrinus) are considered to be the most important bacteria causing caries. G-positive bacilli, such as Lactobacillus present in the dental plaque, also have acidogenic pr...
STRESZCZENIE