Problemy medyczne, pedagogiczne i społeczne funkcjonowania osób z zaburzeniami odżywiania

Karolina Suszyńska 1, Emilia D Sobolewska 2, Teresa Kulik 1, Anna Pacian 1
1 - Katedra Zdrowia Publicznego UM w Lublinie
2 - Zespół Szkół nr 4 w Lublinie nauczyciel-pedagog
MONZ
2014; 20 (3): 235-240
ICID: 1124649
Article type: Review article
 
 
wprowadzenie. Zaburzenia odżywiania reprezentowane przez anoreksje i bulimie stają się coraz powszechniejszym zjawiskiem występującym w Polsce. Choroby te, niosą za sobą nie tylko poważne konsekwencje zdrowotne, ale również powodują znaczące problemy w funkcjonowaniu w grupie społecznej. Wystąpienie opisywanych zaburzeń odżywiania u członka rodziny często spotykane jest z dużym zaskoczeniem i niezrozumieniem problemu z powodu braku dostatecznej wiedzy.
cel pracy. Celem pracy było przedstawienie problematyki zaburzeń odżywiania jako narastającego problemu wśród młodzieży.
skrócony opis stanu wiedzy. „Anorexia nervosa, czyli jadłowstręt psychiczny jest chorobą przejawiającą się bezwzględnym unikaniem pokarmu oraz panicznym lękiem przed przybraniem na wadze, którym towarzyszy zaburzona percepcja własnego ciała. Jest to zespół objawowy, który występuje wprawdzie u osób w różnym wieku i różnej płci, jednak najczęściej spotyka się go u dziewcząt w okresie dojrzewania. Do niedawna jadłowstręt psychiczny zaliczano do chorób psychosomatycznych, natomiast od 1987 roku Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne DSM III–R uznało anoreksję i bulimię za zaburzenia w odżywianiu i włączyło je do zaburzeń rozwojowych Anoreksja przebiega zasadniczo w trzech fazach i na podstawie wieloletnich badań i obserwacji wyodrębniono dwa typy anoreksji: typ ograniczający (restricting type) oraz żarłoczno-wydalający (binge eating, purging type).
podsumowanie. Przedstawione zagadnienia dotyczące zaburzeń odżywiania implikują do dalszego pogłębiania wiedzy na ten temat, gdyż zjawisko występowania anoreksji pojawiają się coraz częściej. Publikacje i doniesienia medyczne mogą przyczynić się do wzrostu świadomości na temat poważnych następstw wystąpienia tej choroby, a także ułatwią osobom chorym kontakt z profesjonalistami w tej dziedzinie
DOI: 10.5604/20834543.1124649
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     problemy społeczne, [0 powiązanych rekordów]
     problemy medyczne [1 powiązanych rekordów]
     Bulimia [34 powiązanych rekordów] 

Related articles

O Beglarashvili, A Kulik,
Development of Stores in the Cherkasy Region...
The article is aimed at studying the regional aspects and trends of development of retail trade stores in the Cherkasy region. Some regional aspects of the main development indicators for the development of retail trade stores in the Cherkasy region ...
STRESZCZENIE
L Telezhenko, A Kulik,
Вплив абіотичних факторів ...
Досліджено вплив абіотичних факторів на формування аскорбінової кислоти, фенолів, хлорофілів, каротиноїдів та β-каротину впродовж веге...
STRESZCZENIE
P Kaczor-Szkodny, C Horoch,
Aktywność fizyczna i formy spędzania czasu woln...
Wprowadzenie. Aktywność fizyczna stanowi bardzo ważny element w życiu człowieka. W okresie dorastania pozwala prawidłowo kształtować szeroko rozumiane postawy dzieci i młodzieży oraz wpływa na prawidłowy rozwój psychomotoryczny. P...
STRESZCZENIE