Wizyta u ginekologa – aspekt psychologiczny, diagnostyczny i leczniczy

Jakub Gruszka 1, Marzena Wrześniewska 2, Olga Adamczyk-Gruszka  3
1 - II Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny
2 - Zakład Położnictwa i Ginekologii i Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
3 - Zakład Położnictwa i Ginekologii i Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
MONZ
2014; 20 (2): 126-130
ICID: 1112224
Article type: Original article
 
 
Wizyta u ginekologa nie przychodzi kobiecie łatwo i związana jest z obawami, które przeradzają się w strach, lęk i niepokój. Kobiety oczekują od swojego lekarza delikatności, dyskrecji oraz komunikatywności. Większość kobiet wybierając lekarza korzysta z opinii osób, które to doświadczenie mają już za sobą.
Celem pracy było poznanie powodów, dla których kobiety zgłaszają się na wizyty do ginekologa oraz przedstawienie ich w aspekcie psychologicznym, diagnostycznym i leczniczym. Badania przeprowadzono w latach 2011–2012 na 403 student-kach z województwa świętokrzyskiego i mazowieckiego, w przedziale wiekowym 17–47 lat, by poznać powody wizyt kobiet w gabinecie ginekologicznym oraz ich oczekiwania. W tym celu przeprowadzono badanie ankietowe. Pytania wymagały od ankietowanych odpowiedzi tak lub nie, albo zaznaczenia kilku odpowiedzi. Na pytania odpowiadały kobiety zamieszkujące tereny wiejskie i miejskie. Warunkiem włączenia do badania była już odbyta wizyta u ginekologa. Wyniki badań wykazały, że: wizyta u ginekologa wiąże się ze stresem, który wywołany jest obawami, wstydem i strachem przed bólem lub wykryciem choroby. Coraz więcej kobiet i w coraz młodszym wieku zgłasza się o poradę do ginekologa. Większość kobiet, mimo obaw przed pierwszą wizytą, do kolejnych przystępuje z większą odwagą, a ich odczucia zamieniają się w pozytywne. Najbardziej oczekiwaną przez kobiety cechą jest komunikatywność lekarza oraz jego pozytywne nastawienie do pacjentki. Miejsce zamieszkania nie ma wpływu na świadomość kobiet zagrożenia chorobami przenoszonymi drogą płciową.

DOI: 10.5604/20834543.1112224
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     pierwsze badanie ginekologiczne [0 powiązanych rekordów]
     porada ginekologiczna [0 powiązanych rekordów]
     ginekolog [0 powiązanych rekordów]