„  Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu” jest kwartalnikiem o 50 letniej tradycji wydawanym przez Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie. Stanowi on kontynuację wydawanej od 1966 „Medycyny Wiejskiej”, a w latach 1994-2010 "Medycyny Ogólnej" .  Pismo znajduje się na liście czasopism MNiSW, aktualnie posiada 6 pkt. według rankingu z 2015 roku.

Czasopismo MONZ nie jest monotematyczne. Przeznaczone jest dla szerokiego grona naukowców i praktyków zajmujących się naukami o zdrowiu oraz medycyną w ujęciu interdyscyplinarnym od biomedycznych aspektów zdrowia i choroby po technologie medyczne. Zgodnie z tym zakresem, w kwartalniku wyodrębniono następujące działy tematyczne: 

 

  • Biomedyczne aspekty zdrowia i choroby
  • Zdrowie publiczne
  • Profilaktyka chorób i promocja zdrowia
  • Epidemiologia
  • Zdrowie środowiskowe
  • Psychologia i socjologia  zdrowia
  • Żywność i żywienie
  • Filozofia i bioetyka
  • Technologie medyczne i telemedycyna

   Czasopismo „Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu” publikuje: prace oryginalne, prace poglądowe, listy do redakcji oraz inne materiały. Wszystkie prace oryginalne i poglądowe są recenzowane.
p-ISSN: 2083-4543

e-ISSN: 2084-4905